www.3dsvet.rs - mobilni telefon: +381 60 023 52 38 - telefon: +381 11 328 44 31 - fax: +381 11 262 33 74 - e-mail: zlatar.miljenovic@eunet.rs
 
   
   
 

3D PRINTNG (RAPID PROTOTYPING) & SCAN

 

                   
   - Ovaj   lako   prenosivi   3D  skener  veoma  je  pogodan  za  rad  na  otvorenom,  kao  i  u   malim  prostorima  i  zbog  svoje  velike  pokretljivosti  može da  priđe i  najskrivenijim
delovima  skeniranog  objekta.  Može da  skenira  objekte  od 10 cm³   do 1000 m³.
   Šta  je  3D  lasersko skeniranje? Jednostavnim  rečima  rekao  bih, to  je  uzimanje  mera  sa  nekog objekta(predmeta) tj.  njegovo merenje  po svim osama. Te  mere se smeštaju u  kompjuter  i  u  raznim softverima  pretvaraju dobijene  mere  u  sliku predmeta tj. njegovu mrežnu formu pomoću  koje  izrađujemo  program  za  sve vrste  CNC  mašina.                                                                                                                                                                        
     - Šta zapravo dobijamo 3D laserskim skeniranjem ?  Veoma lako i brzo i  što  je  najvažnije  precizno,  možemo uzeti  mere  najkomplikovanijih  mašinskih  delova  i  napraviti projekat  istih ili  program   za  CNC    .  Prilikom  kompjuterske  obrade  moguće  je  menjati izgled (dizajn) objekta. Upotrebljava  se  u   svim  granama  industrije  i  zanatstvu, naročito.     
Npr.   Imate   radionicu  za  i zradu auspuha.   Treba  Vam alat  za  auspuh  novog  modela  nekog  vozila. Vaše  muke  i  probleme  do  sada znate, a  sada Vam  je  prilika  da za  veoma  kratko  vreme  imate   namešten  alat  na  Vašoj  presi.  Kako?    Skeniramo  novi  auspuh  i  u  softverima  napravimo  program  za  izradu  alata  na  CNC mašini,  zatim  ga date   alatnici   i  za koji dan imate Vaš alat u radu.                                           
   - Zamislite kakve  mogućnosti primena  skeniranja ima u livačkoj industrij  (zanatstvu). Za  veoma  kratko vreme   možemo  skenirani  predmet   i  uz   pomoć  našeg  3Dštampača     ( 3D printer)  da  napravimo  najsloženiji  3 D model  (trodimenzionalni) za  livenje , ili  da  se  iskoristi  isti fajl  za  izradu  drvenog  modela (kalupa)  na  CNC mašini.

   - Zatim,  vajar  treba  da  napravi  model  za  ikonostas  nove crkve  ili   model   spomenika, biste,  skulpure.  Napravi   ga  svojim  metodama do  odlivka  u  gipsu,  mi  u      3D SVETU,   skeniramo  komade  i  damo  fajl  CNC mašinama   za   kamen,  drvo, umetničkoj  livnici itd.  i  veoma  skratimo vreme  izrade. Naš skener  takođe  skenira  i  osobe  tako  da      je  moguće  napraviti   njihovu  bistu, spomenik, itd.  Skenirani   lik  osobe  može            da    služi  za  izradu   2D  slike  neke  osobe,   kao   priprema   izrade   modela  u  zlatarskom  (modelarskom)  vosku  za  izradu medaljona , prstena , plaketa, zlatnika  sa  tim likom itd.

  - Kada smo  kod ljudi, nažalost dešavaju  se  u  životu i povrede , neke lakše  a  neke  i  veoma  teške  sa gubicima  delova  tela. Čak i  u  ovakvim  slučajevima , 3D skener, odigra  veoma dobro  svoju  ulogu  snimivši mesto  povrede  i  po  tim  merama  napravi se  inplant  ili  proteza  koja savršeno naleže na povređeno mesto.

  - Takođe u arheologiji, iskopani objekti su  uglavnom  oštećeni, oni  se  skeniraju  i  obrade  kompjuterski  tako  da  budu  celi   u  virtualnoj formi(na ekranu ih  vidimo cele).Zatim  imamo mogućnost  da im  deo  koji  fali napravimo  u  3D printeru  i  kada se  izlažu u  muzeju budu  kao  nekad  što  su  bili. Takve iskopine  veoma često  služe  i  kao  suveniri ( setite  se kolekcije Lepenski vir ) samo  što  ovakvom  metodom  skeniranja  mi postižemo  potpunu  identičnost  sa  predmetom a  u  kompjuterskoj obradi  vrlo  lako predmet  umanjujemo ili  povećavamo.

   - Čuvanje kulturne baštine je  naša dužnost i obaveza, a  sa 3D laserskim skenerom  imamo  mogućnost  da  je večno  čuvamo  u  elektronskom  zapisu  sa  svim  tačnim  merama,  arhiviramo  za  nedaj  bože  uništenja  istih.  Imamo  nažalost  mnoštvo  primera  u  zadnjim  decenijama   kako  smo  izgubili  veliki  broj  crkava i  manastira, spomenika,  grobalja,  velelepnih  zgrada itd. Sve  je  to zauvek izgubljeno  ali  za  buduće   generacije  možemo  sačuvati   ono  što   još  imamo,  skeniravši  ga  i  to  arhivirati.  Takav numerički  zapis  može  idealno  da  koristi   za restauraciju   ovakvih  objekata. Primer uspešne rekonstrukcije je i hotel Evropa  u  Sarajevu  za  koji  je  čak rađen  i  model  (maketa)  na  3D printeru   pre  izvođenja  radova   i   prikazan  investitoru.   Zajedno  u  restauraciji  3D skener  i  3D  printer  su  nezamenljivi.

   - Šta  je  3D printer  (3D štampač) ?  To  je  mašina  kojom možemo da   napravimo  svaki  predmet   koji  smo  joj  zadali, monohromatski ili   u  24  boje .  Modeli  koje   izrađuje mogu  da   budu   puni    ili   šuplji . Mogu   da  služe  kao  prototipvi  koje  naručilac  pre   izrade  skupih  alata  može  da  vidi  i  opipa.    - U arhitekturi  naš  3D printer (3d štampač)  izvanredno  pravi makete  građevinskih objekata ,veoma  verno,  precizno  i  brzo.

   - Možemo  takođe da   izradimo i  makete ,  automobila,  aviona,   brodova, predmeta  široke  potrošnje,  reljefe  terena  , mašinske  sklopove,  sve  što  vam  padne  na  um  i  sve to  u   traženim  dimenzijama.  Ono   što skeniramo  ili  ga  unesemo  kao projekat  STL, WRL, VRML  fajlom.  Pripremite  Vaše projekte  i  mi  ćemo  Vam  ih  oživeti.

  - Da ne budemo  preopširni , pokušajte  da   iz ovih  primera  shvatite  šta  sve možemo,  pa  pronađite  svoju  profesiju  u  saradnji  sa nama.                                                                   

  Vaš 3D SVET                                                                                                           

 


 
 

 
 
low